Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Kính gửi: Khoa - Phòng trực thuộc bệnh viện

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 5565/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 11 năm 2014 của UBND Tp. Hồ Chí Minh về việc xếp hạng II cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn;

Căn cứ Quyết định số 1258/QĐ-SYT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước bằng gân chân ngỗng” tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn thông báo cho các khoa/phòng biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Kế hoạch Tổng hợp để được hướng dẫn./.