Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Năm 2016 tiếp tục tăng cường đổi mới công tác khám, chữa bệnh

Chiều ngày 29/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban công tác khám, chữa bệnh (KCB) năm 2016 khu vực phía Bắc. Tham dự Hội nghị có hơn 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, BHXH Việt Nam; lãnh đạo các Vụ, Cục, đại diện các Bệnh viện Trung ương, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, y tế ngành… khu vực phía Bắc. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên chủ trị Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên cho biết, tại tuyến Trung ương có tới 80% bệnh viện không còn tình trạng nằm ghép và tại thành phố Hồ Chí Minh, có 29/31 bệnh viện tuyến cuối cam kết không để người bệnh nằm ghép trong bệnh viện. Năm 2015, mạng lưới bệnh viện vệ tinh tiếp tục được kiện toàn và phát triển. Đến nay, toàn ngành đã có 53 bệnh viện vệ tinh. Các bệnh viện đã được thực hiện nghiêm túc dựa trên “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”.  Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên nhấn mạnh, trong năm 2016, ngành Y tế sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp đổi mới trong công tác KCB hướng tới phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

Theo báo cáo của Cục Quản lý KCB (Bộ Y tế), năm 2015, lĩnh vực KCB đã xây dựng và trình lãnh đạo Bộ Y tế ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật và 05 Thông tư đang hoàn thiện và chuẩn bị ban hành. Trong năm, hệ thống hơn 1.300 bệnh viện đã  khám và điều trị nội trú cho hơn 146 triệu lượt người bệnh, tăng 4,5% (khoảng 6,3 triệu lượt người) so với năm 2014. Trong đó số lượt bệnh nhân nhập viện nội trú năm 2015 là 13,5 triệu lượt. Tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú là 1/9,2 người bệnh khám ngoại trú. Trong đó 48,4 người bệnh được điều trị nội trú tại tuyến tỉnh, 36,9% được điều trị tại tuyến huyện; 8,6% được điều trị tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Năm 2015, nhiều dự án xây mới và cải tạo nâng cấp bệnh viện hoàn thành đã góp phần tăng số giường bệnh, giảm quá tải bệnh viện. Hiện nay, số giường bệnh/vạn dân thực kê tại ba tuyến trung ương, tỉnh, huyện (bao gồm cả bệnh viện tư nhân và y tế ngành) là 32,1 giường, tăng được 7,4 giường bệnh/vạn dân so với năm 2012 (24,7 giường bệnh/vạn dân). Qua đó, việc thực hiện cam kết giảm quá tải bệnh viện bước đầu đã có những thành công nhất định. Đến nay đã có 90% (35/39 bệnh viện) số bệnh viện tuyến Trung ương đã ký cam kết không để người bệnh nằm ghép giường bệnh trong bệnh viện tùy theo từng cấp độ: cam kết không nằm ghép ngay sau khi vào viện; cam kết không nằm ghép sau 24 giờ vào viện; cam kết không nằm ghép sau 48 giờ vào viện. Tại thành phố Hồ Chí Minh có tới 29/31 bệnh viện tuyến cuối cam kết không để người bệnh nằm ghép trong bệnh viện. Tại Tuyến Trung ương có tới 80% số bệnh viện khẳng định cũng như qua theo dõi, giám sát không còn tình trạng người bệnh nằm ghép.

Năm 2015 mạng lưới bệnh viện vệ tinh tiếp tục kiện toàn, phát triển và bổ sung mạng lưới, nâng số bệnh viện vệ tinh lên 15 bệnh viện hạt nhân và 53 bệnh viện vệ tinh phân bố tại 37 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó có 8 bệnh viện hạt nhân trực thuộc Bộ Y tế; 6 bệnh viện hạt nhân thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Y tế cũng không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ KCB, năng lực quản lý bệnh viện. Thực hiện Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành thí điểm “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện”. Đến ngày 31/1/2016 đã có 1273 bệnh viện các tuyến hoàn thành việc tự đánh giá chất lượng và nhập báo cáo trực tuyến, chiếm 98,6%. Điểm trung bình của toàn bộ các bệnh viện Việt Nam do tự đánh giá đạt 3,1 điểm, do cơ quan đánh giá đạt 2,8 điểm, thấp hơn khoảng 0,2-0,3 điểm so với điểm tự đánh giá. Kết quả điểm trung bình của các tuyến Trung ương là 3,5; tuyến tỉnh/TP là 2,8; tuyến quận/huyện là 2,6. Các bệnh viện ngoài công lập có kết quả đánh giá là 2,53 và 2,9. So sánh kết quả này với năm 2013, 2014 của các tuyến tuyến Trung ương, tỉnh/TP, quận/huyện, tư nhân đều cho thấy điểm đánh giá chất lượng tăng cao hơn so với năm trước, phản ánh thực tế nhiều bệnh viện đã tích cực cải tiến chất lượng. Kết quả đánh giá của các bệnh viện tuyến Trung ương cao hơn so với các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện và tư nhân.

Sau thời gian 03 năm áp dụng triển khai Bộ tiêu chí dánh giá chất lượng bệnh viện, các bệnh viện đã có sự cải tiến chất lượng một cách rõ rệt. Lãnh đạo, cán bộ nhân viên bệnh viện đã quan tâm hơn đến cải tiến, nâng cao chất lượng KCB. Bộ mặt các bệnh viện tại việt Nam trong thời gian qua đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, hài lòng hơn, chất lượng nguồn nhân lực và điều kiện làm việc, đời sống chật chất, tinh thần của nhân viên y tế từng bước được nâng lên.

Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Ngành Y tế xác định công tác KCB cần chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng KCB, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; Tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện. Từng bước thiết lập lại hệ thống chuyển tuyến trong KCB, khuyến khích việc KCB đúng tuyến. Khuyến khích phát triển y tế công lập và hình thức hợp tác công tư. Đẩy mạnh thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Từng bước thực hiện theo lộ trình khung giá dịch vụ y tế mới trên nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí KCB, đồng thời hỗ trợ phù hợp cho đối tượng chính sách, người nghèo. Phát triển các dịch vụ KCB phổ cập hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân kết hợp với phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế kỹ thuật cao; hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Trên cơ sở đó, năm 2016 công tác KCB xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như:  Tiếp tục thực hiện hàng loạt  “đổi mới” trong công tác KCB, đổi mới về quản lý, về kiến thức và về quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm của chăm sóc và điều trị, Đồng thời có những đổi mới về cách làm như  cải cách quy trình khám bệnh, giảm thủ tục hành chính  và về phương pháp: thay kiểm tra bệnh viện hàng năm bằng đánh giá chất lượng bệnh viện theo 83 tiêu chí mới…

Tiếp tục công tác xây dựng và phổ biến thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, lĩnh vực KCB; Tiếp tục công tác giảm quá tải bệnh viện, trình phê duyệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện và mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 – 2020”; Đẩy mạnh triển khai chính sách chất lượng và chương trình hành động quốc gia về quản lý chất lượng. Nâng cao chất lượng xét nghiệm; Hoàn thiện hệ thống quản lý thông tin KCB trực tuyến; Xây dựng Hệ thống quản lý thanh toán KCB BHYT; Phát triển công nghệ mới, ứng dụng kỹ thuật cao trong KCB.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý bệnh viện (Nhân lực, tài chính, chuyên môn, kỹ thuật) và tập trung thực hiện thanh tra chuyên ngành KCB; hoạt động dược bệnh viện, chống kháng thuốc.