Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Giới thiệu Khoa

KHOA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN

Tiền thân của Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế bệnh viện ĐKKV Hóc Môn là Tổ Dinh Dưỡng – Tiết chế trực thuộc phòng Kế hoạch tổng hợp.

Từ năm 2011 đến nay, việc thực hành công tác dinh dưỡng – tiết chế trong bệnh viện ngày càng được quan tâm. Đồng thời, nhu cầu của người bệnh và xã hội về việc tư vấn dinh dưỡng - chế độ ăn ngày càng cao hơn.

Nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng điều trị cũng như nâng cao công tác dinh dưỡng tiết chế của bệnh viện, ngày 01/11/2018, khoa Dinh dưỡng-Tiết chế chính thức được thành lập và hoạt động như một đơn vị độc lập trực thuộc bệnh viện.

 • Cơ cấu tổ chức và nhân sự:

 • Khoa Dinh dưỡng – Tiết chế thuộc khối lâm sàng của bệnh viện.

 • Tổng số nhân viên của khoa:

 • Trưởng khoa: BS.CK1

 • 2 Cử nhân điều đưỡng

 • Chức năng và nhiệm vụ:

 • Khám và tư vấn dinh dưỡng cho người bệnh có chỉ định mời hội chẩn dinh dưỡng.

 • Lập kế hoạch can thiệp dinh dưỡng cho bệnh nhân suy dinh dưỡng / có nguy cơ suy dinh dưỡng.

 • Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe về dinh dưỡng, tư vấn chế độ ăn cho các bệnh nhân nội trú.

 • Xây dựng các khẩu phần ăn bệnh lý khác nhau cho từng đối tượng người bệnh được bác sĩ điều trị chỉ định khẩu phần ăn bệnh lý.

 • Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở cung cấp suất ăn cho bệnh viện.