Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên bằng châm cứu

Điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên bằng châm cứu

Điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên

I.Nguyên nhân

Do lạnh.

Do chấn thương , sang chấn sau mổ vùng tai và hàm mặt.

Do viêm nhiễm: Zonna, viêm tai giữa, viêm tai xương chũm….

II. Điều trị

1.Liệt TK VII ngoại biên do lạnh:Y học cổ truyền gọi là trúng phong hàn ở kinh lạc.

a) Hướng điều trị:

Khu phong tán hàn, thông kinh hoạt lạc.

b) Huyệt sử dụng

Châm tả: Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương xuyên Giáp xa, Quyền liêu, Ế phong, Hợp cốc. Ôn châm hoặc cứu.

c) Liệu trình:

Mỗi ngày hoặc cách ngày châm 1 lần từ 20-30 phút. Dùng điện châm. Nếu kết hợp với thủy châm thì hiệu quả càng nhanh.

2.Liệt TK VII ngoại biên do nhiễm khuẩn:Y học cổ truyền gọi là trúng phong nhiệt ở kinh lạc.

a) Hướng điều trị:

Khu phong thanh nhiệt hoạt huyết (khi có sốt), Khu phong bổ huyết hoạt lạc (khi hết sốt)

b) Huyệt sử dụng

Châm tả: Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương xuyên Giáp xa, Quyền liêu, Ế phong, Hợp cốc. Thêm các huyệt: Khúc trì, Nội đình.

c) Liệu trình:

Mỗi ngày hoặc cách ngày châm 1 lần từ 20-30 phút. Dùng điện châm tả mạnh.

3.Liệt TK VII ngoại biên do sang chấn:Y học cổ truyền gọi là Ứ huyết ở kinh lạc.

a) Hướng điều trị:

Hoạt huyết hành khí.

b) Huyệt sử dụng

Châm tả: Toản trúc xuyên Tình minh, Ty trúc không, Dương bạch xuyên Ngư yêu, Thừa khấp, Đồng tử liêu, Nghinh hương, Địa thương xuyên Giáp xa, Quyền liêu, Ế phong, Hợp cốc. Châm tả Huyết hải, Túc tam lý.

c) Liệu trình:

Mỗi ngày hoặc cách ngày châm 1 lần từ 20-30 phút.

Nếu Liệt VII ngoại biên lâu khỏi thì kết hợp với thủy châm hoặc xoa bóp, điện phân … hiệu quả điều trị sẽ càng nhanh.

    Trưởng khoa                                                                                         Người báo cáo

Bsck1 Lê Thị Thu Thảnh                                                                        Phùng Thanh Bình