Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông báo về việc khám bệnh BHYT

- Căn cứ công văn số:9003/SYT-NVY ngày 02 tháng 01 năm 2022;

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn sẽ tổ chức khám bệnh BHYT cho người dân trong và ngoài huyện kể từ ngày 04/01/2022.