Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

THÔNG BÁO

Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn thông báo

Do ảnh hưởng cơn bão số 9, đợt xét tuyển viên chức năm 2018 dời lại vào ngày 28/11/2018 ( thứ tư)

Yêu cầu các ứng viên có mặt tại Hội trường B Bệnh viện DKKV Hóc Môn lúc 7 giờ 30 phút sáng thứ tư ngày 28/11/2018

Ngày 26 tháng 11 năm 2018

Giám đốc

đã ký