Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

KHẨN CẤP LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẠI XÃ THỚI TAM THÔN, HÓC MÔN

Đêm qua 26/5/2021, lực lượng nhân viên y tế bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn đã lên đường khẩn cấp thực hiện công tác lấy mẫu xét nhiệm...

Đêm qua 26/5/2021, lực lượng nhân viên y tế bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn đã lên đường khẩn cấp thực hiện công tác lấy mẫu xét nhiệm tại khu vực phong tỏa ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn.

Ngay khi nhận thông báo khẩn từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, đội ngũ nhân lực Khoa Xét nghiệm đã xung phong thực hiện nhiệm vụ và khởi hành nhanh chóng trong đêm!

Image title

Image title

Đến sáng nay, đội ngũ lấy mẫu vẫn còn làm việc và chia ca thay nhau túc trực tại khu vực này.