Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

CƠ SỞ MỚI TỰ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG THEO NGHỊ ĐỊNH 104/2016/NĐ-CP

Căn cứ Nghị định 104/2016/NĐ-CP, các cơ sở tiêm chủng mới, cơ sở tiêm chủng có sự thay đổi tên, địa điểm, cơ sở vật chất, nhân sự tiêm chủng thì phải thực hiện tự công bố. Sở Y tế không cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Thông tư 12/2014/TT-BYT

Nếu cá nhân, tổ chức có ý kiến về danh sách đăng tải, vui lòng gửi email về Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế (nghiepvuy.syt@tphcm.gov.vn - 0283. 9330775) để có điều chỉnh phù hợp. Trân trọng.

Image title
Image title
Image title
Image title