Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông tin tuyển dụng


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 22-10-2021

Thông báo tuyển dụng

Cập nhật: 11-10-2021
Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn có nhu cầu tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG TÀI XẾ

Cập nhật: 17-09-2020
Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn có nhu cầu tuyển dụng 01 tài xế có giấy phép lái xe dấu D

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 15-11-2019

Thông báo tuyển dụng

Cập nhật: 18-09-2019

Danh sách kết quả phỏng vấn vòng 02 ký xét tuyển viên chức năm 2019 vàThông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

Cập nhật: 20-08-2019
Danh sách kết quả phỏng vấn vòng 02 ký xét tuyển viên chức năm 2019 vàThông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP

Cập nhật: 07-05-2019
NGHỊ ĐỊNH 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.....

Công văn số 1185/SYTTCCB

Cập nhật: 07-05-2019
Công văn số 1185/SYTTCCB ngày 13/3/2019 Xét tặng danh hiệu " Thầy thuốc Nhân dân" " Thầy thuốc Ưu tú " lần thứ

Kết quả tuyển dụng 2018 mới

Cập nhật: 05-04-2019
Kết quả tuyển dụng 2018
https://drive.google.com/open?id=1AhJI2SLhrUcMvJl7-iAjhD20aLgy-GFJ

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 06-12-2018
Vui lòng vào link dưới !
https://drive.google.com/open?id=1woql4SkQ_QPSsCO6zx_-vnxUTOMBLb6e

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2018

Cập nhật: 01-10-2018
https://drive.google.com/file/d/19EFlDQt4cjIExYSHoSxSU5YrU2cZz6Kc/view?usp=sharing

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 23-08-2017
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2017 Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn có nhu cầu tuyển dụng và xét tuyển viên chức :
+ Bác sĩ : 20 người
+ Điều dưỡng hạng III : 02 người
+ Điều dưỡng hạng IV : 16 người
+ Dược...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 03-04-2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 16-11-2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Cập nhật: 09-11-2016