Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Thông báo từ bệnh viện cho bệnh nhân


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ LẦN 1 NĂM 2019

Cập nhật: 21-07-2019
https://drive.google.com/file/d/1S2DkuqacEltLaTtXDx3gpvG4zxvOsoMA/view?usp=sharing

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT TRẢI NGHIỆM NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ LẦN 2 NĂM 2019

Cập nhật: 04-11-2019
https://drive.google.com/file/d/1N_MycqkC0QKq_-kRjLFbjh8p348XXhbr/view?usp=sharing

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019

Cập nhật: 26-11-2019
https://drive.google.com/file/d/168qZzRLO3CtUsZuMUwSsGyT-FiqMKvFI/view?usp=sharing

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT THỜI GIAN CHỜ CỦA BỆNH NHÂN TẠI KHOA KHÁM BỆNH ĐỢT 2 NĂM 2019

Cập nhật: 21-11-2019
https://drive.google.com/file/d/1hNyw-ASmK2TYn-BGK9I-tTxQFDV97ww-/view?usp=sharing

QUI ĐỊNH THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KHÁM SỨC KHỎE

Cập nhật: 20-11-2019
SÁNG: 07g00 - 11g00
CHIỀU: 13g00 - 16g00
( Từ thứ 2 đến thứ 6 )