Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Nghiên cứu khoa học


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: “KHẢO SÁT TỶ LỆ NHIỄM HELICOBACTER PYLORI VÀ HÌNH ẢNH NỘI SOI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN NĂM 2019”

Cập nhật: 20-11-2019
Mục tiêu:
Đánh giá tỷ lệ các dạng tổn thương dạ dày – tá tràng theo phân loại Sydney cải tiến và Forrest; đánh giá tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori; tìm ra mối tương quan giữa các dạng tổn thương dạ...