Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại xã Bà Điểm, Hóc Môn

Phòng CTXH kết hợp với Đoàn TN và các Khoa khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi tại xã Bà Điểm, Hóc Môn:

Image title

Image title

Phòng CTXH kết hợp với Đoàn TN và khoa Dược của Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn:

Image title

Image title

Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn