Tra cứu thông tin bệnh nhân
Mã bệnh nhân bao gồm 7 đến 9 chữ số
Họ và tên
Họ và tên lót phải nhập Tiếng Việt có dấu
Tên phải nhập Tiếng Việt có dấu
Năm sinh bao gồm 4 chữ số. Ví dụ: 1990

Hoạt động Khám bệnh miễn phí, phát quà, phát thuốc cho bà con Bến Tre

hòng CTXH cùng với Ban Giám Đốc Bệnh viện và phòng Y tế huyện Hóc Môn tặng quà cho trẻ em nghèo hiếu học xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre:

Image title

Image title

Phòng CTXH tham gia cùng Bác sĩ các khoa của BV ĐKKV Hóc Môn khám bệnh miễn phí cho người nghèo xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre:

Image title

Image title

Phòng CTXH cùng BGĐ và  Khoa Dược BV ĐKKV Hóc Môn phát thuốc miễn phí cho người nghèo xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre:

Image title

Image title

Bệnh viện ĐKKV Hóc Môn